top of page

K O M  N Æ R M E E

FOTO: Alexander Ramal

HVA ER KOM NÆRMERE?

Kom Nærmere er et teater/musikk-lag som er laget for og av ungdom, som er eller har vært under barnevernet, ettervern og/eller oppfølging innen psykisk helse.  

 

I 2003 ble Kom Nærmere startet i Bergen av Viggo Krüger, i 2014 etablerte Kom Nærmere seg i Oslo.

De siste 20 årene har Kom Nærmere tilrettelagt kulturtilbud med høy brukermedvirkning for over 300 ungdommer.

Kom Nærmere reiser på turer hvert semester, arrangert konserter, revyer og har gitt ut musikk. Våre utgivelser er tilgjengelig på blant annet Spotify under artistnavnet Kom Nærmere og Kom Nærmere Oslo.

Hvem deltar på Kom Nærmere?

Kom nærmere tilbyr aktiviteter til ungdom i alderen 14-23 år. Flere av ungdommene har bodd eller bor på barneverninstitusjon, fosterhjem eller familiehjem, er under oppfølging/behandling for psykisk helse, eller deltar fordi de trenger et fritidstilbud. Noen er også under ettervern. Enkelte av deltagerne har også innvandrerbakgrunn.

Tilbudet bidrar til integrering for disse ungdommene fordi de får kontakt med andre ungdommer som er etnisk norske. Samtidig lærer de norske ungdommen ungdommer med innvandrerbakgrunn å kjenne. Kom Nærmere henvender seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud.

 

Kom Nærmere fremmer likeverd og like muligheter for jenter og gutter og bidrar til sosial inkludering og gjensidig aksept. Kom Nærmere jobber for å fremme integrering for ungdommer som står i fare for å falle utenfor sosiale nettverk og felleskap.

FOTO: Alexander Ramal

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

HOVEDMÅLENE til KOM NÆRMERE er:


(i) Bidra til mestring, motivasjon og økt selvfølelse gjennom bruk av musikk, dans og teater som virkemiddel.


(ii) Bidra til positive opplevelser og gruppetilhørighet/sosiale relasjoner.


(iii) Bidra til at ungdommer gis en stemme i forhold til beslutningssprosser.

Vi har spesielt fokus på deltagelse og inkludering, hvor målet er at ungdommene skal få oppleve tilhørighet og mestring gjennom aktivitetene vi gjør.

Hvordan gjør

vi det?

Aktivitetene tilbys både i hjem/bolig og på offentlige kulturarenaer slik som kulturhus, konsertsteder etc.

 

Tilbudene som gis foregår i overganger mellom ungdommenes hverdagsliv ved institusjon/fosterhjem og i forhold til etablerte kulturtilbud. Aktivitetene er tilpasset den enkelte ungdom og utvikles gjennom ulike faser.

Tiltaket fremmer integrering fordi deltakelse i kulturaktiviteter sikrer samfunnsdeltakelse. Det å lære seg å spille musikkinstrumenter, lære seg å synge eller å spille i band, gir ungdommene tilgang på ressurser som de kan bruke i nye sammenhenger, slik som på skolen eller i jobbsammenheng.

 

I samfunnet er musikk en verdsatt ressurs og det å mestre musikkens verktøy og utrykk kan gi den enkelte barn eller ungdom viktige fortrinn i eget liv. Fordi vi inviterer pårørende, venner og lokalpresse til konserten som skal avholdes mot slutten av kursperioden, sikrer vi at ungdommene blir sett og hørt i egne lokalmiljø.

 

De får mulighet til å fremføre sider av seg selv som de ellers ikke får anledning til. Dette er viktig i et inkluderingsperspektiv, fordi ungdommene trenger arenaer der de kan fremstå som ressurssterke.

 

Ungdommers innflytelse på tiltaket

Ungdom gis stor grad av medbestemmelse og innflytelse på Kom Nærmere sine aktiviteter og planer.

 

Prosjektet evalueres fortløpende. Ungdommer oppfordres til å være med å evaluere for å sikre medbestemmelse.

Eldre ungdommer som har benyttet seg av tilbudet over til faller også naturlig inn i en ungdomsarbeider rolle, noen ganger med honorar, hvor de hjelper til med miljøarbeid, matlaging og musikalske aktiviteter. Dette gir disse ungdommene arbeidserfaring, og mulighet til å være rollemodeller for de yngre deltagerne.

HVEM DRIVER

KOM NÆRMERE?

BERGEN

komnaermerebergen@gmail.com
Musikkterapeut Viggo Krüger (Styreleder)

Musikkterapeut Johannes Melhus Medlien (Prosjektleder i Bergen)
Musikkterapeut Marte Halås Anyan (Styremedlem)

Musikkpedagog/Produsent Leon Frick

OSLO

komnaermereoslo@gmail.com

Musikkterapeut Marie Løvås

Musikkterapeut Sigurd Tvilde (Daglig leder, Oslo)

I tillegg samarbeider vi med utdanningsinstitusjonene og tar imot praksisstudenter fra musikkterapistudiet ved Norges Musikkhøyskole (NMH) og Universitetet i Bergen (UiB).

FOTO: Alexander Ramal

Instruktørene

Johannes Melhus Medlien

Instruktør og ansvarlig i Bergen

Johannes.jpg

Johannes er 26 år og utdannet musikkterapeut ved universitetet i Bergen. Han har tidligere hatt

praksis i Kom Nærmere og vært instruktør ved flere anledninger, og har nå hovedansvaret for å drive

Kom Nærmere i Bergen.  I tillegg jobber Johannes som musikkterapeut ved Bergen Katedralskole og i Music for autism (M4A) studien på NORCE.

Johannes er opprinnelig fra Oslo og kom til Bergen i 2017 for å søke lykken. Før det hadde han gått på

folkehøgskole på Bømlo på en teaterproduksjonslinje. På videregående gikk han ikke på noen

musikklinje, men lærte seg piano på egen hånd ved hjelp av en app han fant på en ipad. Videre lærte

han seg gitar ved hjelp av en gitarlærer i Bergen, før han søkte seg inn på musikkterapistudiet.

Johannes spiller mest piano og gitar, men også bass, trommer og synger. Han er særlig glad i å

improvisere, skrive låter, spille konserter og produsere i Ableton.

 

Ved siden av musikken engasjerer

Johannes seg mye med teater og skuespill, blant annet i studentteateret Immaturus og Den

Nationale Scene. Noen av Johannes sine favorittartister (for tiden) er Jimi Hendrix, Mac Miller og

Natalia Lafourcade.

SIGURD TVILDE

Instruktør og ansvarlig i Oslo

Screenshot 2023-04-26 at 13.05.41.png

Sigurd fullførte sin utdanning som musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole i Oslo i 2019. Han hadde praksis i Kom Nærmere høsten 2017 og har vært fast instruktør siden høstsemesteret 2019.

Før han begynte på musikkterapistudiet, tilbrakte han et år på musikkfolkehøgskole i Gjøvik etterfulgt av to år med musikkutdanning ved NLA Høgskolen, med fordypning i låtskriving.

 

Sigurd er først og fremst gitarist, men spiller også el-bass, trommer, piano og synger. Han er alltid på farten med sitt portable musikkstudio bestående av en pc, midi-keyboard, mikrofon, gitar og god stemning. Han har stor glede av å dra på konserter og liker å lytte til- å spille musikk i de fleste sjangre: fra filmmusikk, hiphop og jazz til Tame Impala- og Radiohead inspirert melankoli…. eller rett og slett bare litt god & gammeldags Bergensk gladpunk! På fritiden spiller Sigurd i et bergensk punkeband og et afrobeatband som spiller en blanding av tradisjonell sudansk musikk blandet med afrobeat-jazzfusion og soul.

MARIE LØVÅS

Instruktør i Oslo

Marie.jpeg

Marie er 26 år og er utdannet musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole i 2021. Høsten samme år startet hun opp som instruktør i Kom nærmere Oslo. Marie har også en bachelor i utøvende musikk fra NLA Høgskolen Staffeldtsgate, og er også utøvende sanger og låtskriver. 

 

Marie er glad i det meste av musikk, og tilpasser musikken etter humøret. Noen ganger betyr det en energisk glad-poplåt med drivende melodi, andre ganger melankolske viser med gode tekster på norsk. Marie startet forsiktig med låtskriving da hun gikk på videregående, og opplevde etterhvert at det kunne være en god måte å sortere erfaringer og få utløp for tanker og følelser. Det brenner Marie for å gi videre til andre, noe hun gjør både gjennom låtskrivingsworkshops, i Kom Nærmere og individualtimer. I tillegg til å synge spiller Marie piano og gitar, og mest av alt liker hun fellesskapsfølelsen som kan oppstå av å være i et musikalsk samspill med andre, både i band, en-til-en, og i kor. 

bottom of page