top of page

K O M  N Æ R M E E

FOTO: Alexander Ramal

HVA ER KOM NÆRMERE?

Kom Nærmere er et teater/musikk-lag som er laget for og av ungdom, som er eller har vært under barnevernet, ettervern og/eller oppfølging innen psykisk helse.  

 

I 2003 ble Kom Nærmere startet i Bergen av Viggo Krüger, i 2014 etablerte Kom Nærmere seg i Oslo.

De siste 20 årene har Kom Nærmere tilrettelagt kulturtilbud med høy brukermedvirkning for over 300 ungdommer.

Kom Nærmere reiser på turer hvert semester, arrangert konserter, revyer og har gitt ut musikk. Våre utgivelser er tilgjengelig på blant annet Spotify under artistnavnet Kom Nærmere og Kom Nærmere Oslo.

Hvem deltar på Kom Nærmere?

Kom nærmere tilbyr aktiviteter til ungdom i alderen 14-23 år. Flere av ungdommene har bodd eller bor på barneverninstitusjon, fosterhjem eller familiehjem, er under oppfølging/behandling for psykisk helse, eller deltar fordi de trenger et fritidstilbud. Noen er også under ettervern. Enkelte av deltagerne har også innvandrerbakgrunn.

Tilbudet bidrar til integrering for disse ungdommene fordi de får kontakt med andre ungdommer som er etnisk norske. Samtidig lærer de norske ungdommen ungdommer med innvandrerbakgrunn å kjenne. Kom Nærmere henvender seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud.

 

Kom Nærmere fremmer likeverd og like muligheter for jenter og gutter og bidrar til sosial inkludering og gjensidig aksept. Kom Nærmere jobber for å fremme integrering for ungdommer som står i fare for å falle utenfor sosiale nettverk og felleskap.

FOTO: Alexander Ramal

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

HOVEDMÅLENE til KOM NÆRMERE er:


(i) Bidra til mestring, motivasjon og økt selvfølelse gjennom bruk av musikk, dans og teater som virkemiddel.


(ii) Bidra til positive opplevelser og gruppetilhørighet/sosiale relasjoner.


(iii) Bidra til at ungdommer gis en stemme i forhold til beslutningssprosser.

Vi har spesielt fokus på deltagelse og inkludering, hvor målet er at ungdommene skal få oppleve tilhørighet og mestring gjennom aktivitetene vi gjør.

Hvordan gjør

vi det?

Aktivitetene tilbys både i hjem/bolig og på offentlige kulturarenaer slik som kulturhus, konsertsteder etc.

 

Tilbudene som gis foregår i overganger mellom ungdommenes hverdagsliv ved institusjon/fosterhjem og i forhold til etablerte kulturtilbud. Aktivitetene er tilpasset den enkelte ungdom og utvikles gjennom ulike faser.

Tiltaket fremmer integrering fordi deltakelse i kulturaktiviteter sikrer samfunnsdeltakelse. Det å lære seg å spille musikkinstrumenter, lære seg å synge eller å spille i band, gir ungdommene tilgang på ressurser som de kan bruke i nye sammenhenger, slik som på skolen eller i jobbsammenheng.

 

I samfunnet er musikk en verdsatt ressurs og det å mestre musikkens verktøy og utrykk kan gi den enkelte barn eller ungdom viktige fortrinn i eget liv. Fordi vi inviterer pårørende, venner og lokalpresse til konserten som skal avholdes mot slutten av kursperioden, sikrer vi at ungdommene blir sett og hørt i egne lokalmiljø.

 

De får mulighet til å fremføre sider av seg selv som de ellers ikke får anledning til. Dette er viktig i et inkluderingsperspektiv, fordi ungdommene trenger arenaer der de kan fremstå som ressurssterke.

 

Ungdommers innflytelse på tiltaket

Ungdom gis stor grad av medbestemmelse og innflytelse på Kom Nærmere sine aktiviteter og planer.

 

Prosjektet evalueres fortløpende. Ungdommer oppfordres til å være med å evaluere for å sikre medbestemmelse.

Eldre ungdommer som har benyttet seg av tilbudet over til faller også naturlig inn i en ungdomsarbeider rolle, noen ganger med honorar, hvor de hjelper til med miljøarbeid, matlaging og musikalske aktiviteter. Dette gir disse ungdommene arbeidserfaring, og mulighet til å være rollemodeller for de yngre deltagerne.

HVEM DRIVER

KOM NÆRMERE?

BERGEN

komnaermerebergen@gmail.com
Musikkterapeut Viggo Krüger (Styreleder)

Musikkterapeut Frida Bergljot Lailasdatter (Daglig leder, Bergen)
Musikkterapeut Marte Halås Anyan (Styremedlem)

Musikkterapeut Sindre Skaar

Musikkterapeut Tarjei Låstad

Musikkpedagog/Produsent Leon Frick

Musikkterapistudent Daniel D. Johansen
Ungdomsarbeider Thomas Augustin Henriksen
Ungdomsarbeider Raja Ravindran Kumar

OSLO

komnaermereoslo@gmail.com

Musikkterapeut Marie Løvås

Musikkterapeut Sigurd Tvilde (Daglig leder, Oslo)

I tillegg samarbeider vi med utdanningsinstitusjonene og tar imot praksisstudenter fra musikkterapistudiet ved Norges Musikkhøyskole (NMH) og Universitetet i Bergen (UiB).

FOTO: Alexander Ramal

Instruktørene

MARTE HALÅS ANYAN

Daglig leder - Instruktør i Bergen

IMG_20190609_202046.jpg

Marte er 30 år og utdannet musikkterapeut ved Universitetet i Bergen i 2019. Hun hadde praksis i Kom Nærmere i 2015, og har jobbet som instruktør i Kom Nærmere i Bergen i 3 år. For tiden jobber Marte som musikkterapeut i Bergen Kommune og Stendi AS.

 

Før hun begynte på musikkterapistudiet i 2012 gikk hun på musikklinjen i Hønefoss og deretter gikk hun 2 år på populærmusikk utdanningen ved NISS i Oslo (Nordisk institutt for scene og studio) hvor hun tok en fordypning i komposisjon og produksjon.

Marte er hovedsakelig sanger, men spiller også piano, gitar, bass og litt trommer. Hennes yndlingsaktivitet er å skrive låter med ungdommene og se en idé eller en historie bli til en låt. Yndlingsartisten hennes er Damien Rice, på grunn av hans sårbarhet og uvanlige låtskrivingsteknikk! Men hun hører på alt fra metall til EDM.

ELISABETH TORSTUEN

Instruktør i Bergen

IMG_20190609_202440.jpg

Elisabeth er 30 år og er utdannet musikkterapeut ved Universitet i Bergen i 2018. Hun ble involvert i Kom Nærmere høsten 2015. Hun jobber ellers som musikkterapeut med barn og unge, i Stendi AS, og i Bergen Kommune.

 

Elisabeth har sang som hovedinstrument, men liker også å spille andre instrumenter. Hun fant tidlig en lidenskap i bandsamspill, og begynte derfor å skrive låter! Dette har hun også brukt mye som musikkterapeut. Hun synes det er ekstra gøy å ta del i ungdommenes sine fortellinger gjennom låtskriving. Elisabeth liker mye forskjellig musikk, men hører mest på sanger som beveger seg i et pop/rock-landskap. En av hennes storfavoritter er BigBang!

SINDRE SKAAR

Instruktør i Bergen

96116541_243646496712183_678470517544242

Sindre er 28 år og er utdannet musikkterapeut ved Universitetet i Bergen 2020. Han ble involvert i Kom Nærmere i 2018 først som vikar, deretter som fast ansatt. I løpet av studietiden har Sindre vert ansatt i Stendi AS og vært en del av flere musikkterapiprosjekt. 

 

Sindre har først og fremst sang og gitar som hovedinstrument, men liker godt å spille en rekke andre bandinstrumenter. Han synest også det er gøy å være i studio for å produsere ulike låter, alt fra rap, EDM til visesang.

 

Sindre er glad i det meste av musikk, men liker aller mest å høre på folkpop og rap. Yndlingsartistene er Sufjan Steven og NF. Mye på grunn av sårbarheten og ærligheten som kommer frem i låtene.

CHRISTINE WILHELMSEN

Instruktør og ansvarlig i Oslo

IMG_20190609_202525.jpg

Christine er utdannet musikkterapeut ved Universitetet i Bergen i 2012. Hun jobbet i Kom Nærmere Bergen i 2011 og startet Kom Nærmere Oslo i 2015. Siden dette har hun jobbet i med ungdom tilknyttet barnevern og ettervern, og voksne i rusomsorg og psykisk helsevern.

SIGURD TVILDE

Instruktør i Oslo

IMG_20190609_203300.jpg

Sigurd er utdannet musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole i Oslo i 2019. Han har vært instruktør i Kom Nærmere siden høstsemesteret 2019.

 

Før han begynte på musikkterapistudiet, gikk han et år på musikkfolkehøgskole i Gjøvik og han har studert to år med musikk ved NLA Høgskolen, med fordypning i låtskriving.

 

Sigurd er hovedsakelig gitarist, men spiller også bass, trommer, piano og synger. Sigurd er alltid på farten med sitt portable musikkstudio i sekken bestående av en pc, midi-keyboard, mikrofon, gitar og god stemning. Han er svært glad i lytte til musikk og gå på konserter, og liker å skrive og produsere låter i alle forskjellige sjangre; filmmusikk, hiphop og jazz til Tame Impala- og Radiohead inspirert melankoli…. eller rett og slett bare litt god & gammeldags Bergensk gladpunk!

bottom of page